หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
    รายละเอียดข่าว : ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
    เอกสารประกอบ : ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 717623 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน