หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ประกาศ

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15

    เอกสารประกอบ : การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15
 
บัญชีรายการโอนงบประมาณ
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379819 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน