หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
    รายละเอียดข่าว :

วินัยของพนักงานและลูกจ้าง มีความสำคัญมากต่อเทศบาล เพราะหากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่น ทำงานใกล้ชิดประชาชนที่สุด ไม่รู้จักรักษาวินัยหรือมีวินัยไม่ดีพอ ประชาชนจะไม่ได้รับบริการ ตลอดจน การช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างไร

เพราะวินัย คือ แบบแผนความประพฤติที่กำหนดให้ทุกคนพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้

    เอกสารประกอบ : การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
 
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 717631 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน