หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

            เทศบาลตำบลท่าช้าง เดิมเป็นสุขาภิบาลท่าช้างซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๐๘  ตอนที่ ๑๗๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลตำบลท่าช้าง ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

ดวงตราสัญลักษณ์กำหนดเป็นรูป “ช้างสามเศียร” เพราะสืบเนื่องมาจากตามตำนานเล่าว่า มีช้างโขลงหนึ่งลงมากินน้ำที่ลำน้ำมูลบริเวณที่เป็นที่ตั้งเทศบาล     ทุกวันนี้ จึงเรียกลำน้ำมูลว่า “ ท่าช้าง” และเพื่อปฏิบัติเป็นศิริมงคลแก่เทศบาลจึงได้กำหนดรูปตราเป็น     “ ช้างสามเศียร ”

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891958 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน