หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ม.ค. 2567    สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 75
  3 เม.ย. 2566    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 295
  7 มี.ค. 2566    ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 129
  28 ก.พ. 2566    การขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 189
  7 ก.พ. 2566    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลท่าช้าง พ.ศ. 2566 180
  7 ก.พ. 2566    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น 210
  1 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 269
  24 ก.พ. 2565    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง ปี 2565 247
  20 ต.ค. 2564    รายงานการปฏิบัติงานตามใบคำร้องทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 285
  31 มี.ค. 2564    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 260

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891985 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน