หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายราชัน  เศวตอมรกุล  
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  
  086-2617888  
   
นายศิวัช  เตียเจริญวรรธน์   นางธณพร  สุกฤตนันทิพัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง   รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
081-9674228   098-9545699
   
นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน   นางจุรีพร  เศวตอมรกุล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
089-8447549   096-5151565
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891951 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน