หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 55
  19 ม.ค. 2567    แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28
  14 พ.ย. 2566    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 111
  15 ก.ย. 2566    กรอบคุณธรรมเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 124
  15 ก.ย. 2566    นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 93
  8 ก.ย. 2566    กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567 109
  7 มี.ค. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 182
  29 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 137
  22 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 274
  14 ต.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 589

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 874001 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน