หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5
  19 ม.ค. 2567    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 16
  14 พ.ย. 2566    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 66
  15 ก.ย. 2566    กรอบคุณธรรมเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 83
  15 ก.ย. 2566    นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 56
  8 ก.ย. 2566    กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567 71
  7 มี.ค. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 135
  29 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 105
  22 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 238
  14 ต.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 550

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812216 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน