หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 16
  19 ม.ค. 2567    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25
  14 พ.ย. 2566    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 72
  15 ก.ย. 2566    กรอบคุณธรรมเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 89
  15 ก.ย. 2566    นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 61
  8 ก.ย. 2566    กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567 78
  7 มี.ค. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 146
  29 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 109
  22 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 241
  14 ต.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 555

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 838793 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน