หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 สภาเทศบาล

   
  นายณัฐพล  คล่องงูเหลือม  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง  
  094-6302346  
   
  นางลำพึง ยอดรัก  
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง  
  087-4419438  
   
  นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา  
  เลขานุการสภาเทศบาล  
  081-9772182  
นายสมัคร  อ่อนทองหลาง นายสำรวย  ปลั่งกลาง นายอุทิศ  ศรีนาคา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

085-1020631 082-1399131 083-1266768
นายถนัด  ปลั่งกลาง นายโกศล  พระโบราณเมือง นายอำนาจ  พรชัยเจริญพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
096-4036815 098-2933923 084-6064384
นางสายทอง  ด่านสันเทียะ นางพรรณศิรินทร์ ฤทธิ์สันเทียะ นางบุญสม  นิลโต น.ส.กัญญา มาลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
085-0275687 086-3574388 086-7213215 095-9472511
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891928 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน