หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2567    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 16
  3 ก.ค. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 114
  19 มิ.ย. 2567    ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 15
  11 มิ.ย. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 32
  13 พ.ค. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 34
  25 เม.ย. 2567    รายงานเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 54
  8 เม.ย. 2567    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 47
  3 เม.ย. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 63
  27 มี.ค. 2567    ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 54
  13 มี.ค. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 53

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891957 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน