หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ต.ค. 2566    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2566 32
  31 ต.ค. 2566    รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 26
  9 ต.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 65
  7 ก.ย. 2566    รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 60
  9 ส.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 19
  9 ส.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 70
  10 ก.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 67
  7 ก.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 73
  12 มิ.ย. 2566    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 76
  10 พ.ค. 2566    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 79

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788430 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน