หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 57
  1 เม.ย. 2567    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน 60
  31 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 225
  25 ต.ค. 2564    รายงานการขอซื้อขอจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 291
  19 เม.ย. 2564    รายงานการขอซื้อขอจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 301
  20 ต.ค. 2563    รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 267
  24 ก.ค. 2563    รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 240
  8 ม.ค. 2563    รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563) 265
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891972 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน