หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 พ.ย. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2566 50
  10 ต.ค. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2566 62
  10 ต.ค. 2566    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) 64
  6 ก.ย. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 69
  11 ส.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะเดา ซอย ๑๑ ข้างโรงเลื่อย 86
  10 ส.ค. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 62
  7 ส.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ แบบวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองหอย ซอย ๑ แยกขวามือ โดยการถมคลอง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ๖ บ่อ ถมด 69
  27 ก.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างฯ 68
  17 ก.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐ ซอย ๔ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังห 97
  14 ก.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม ซอย ๙ทับ๒ เลียบเหมืองดาด หมู่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 81

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788484 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน