หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2567    ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22
  7 เม.ย. 2566    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 116
  7 เม.ย. 2566    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 98
  22 มี.ค. 2565    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 234
  22 มี.ค. 2565    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 204
  26 ส.ค. 2564    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ 211
  24 พ.ค. 2564    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง 220
  24 พ.ค. 2564    การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 263
  24 พ.ค. 2564    กำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล 216
  9 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 222

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 862667 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน