หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 212
  28 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 191
  20 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 256
  28 ก.ย. 2564    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 265
  21 ม.ค. 2564    ประกาศเพิ่มเติมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 246
  22 ต.ค. 2563    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 282
  26 ส.ค. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิื่มเติม) ครั้งที่ 1 282
  26 ส.ค. 2563    แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 240
  25 ส.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 260
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891913 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน