หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าช้าง     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 13 ถึงสามแยกประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 1 ถึงสี่แยกบ้านช่องโค ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายคชสาร ซอย 8 ข้างศูนย์แพทย์     ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายคชสาร ซอย 3 ข้างร้านแม่กล้วย     แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567      
 
 
 

 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์...

วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลท่าช้าง ปี พ.ศ. 2567...

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปี พ.ศ.2567 ...

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2566 ...


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์...

วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลท่าช้าง ปี พ.ศ. 2567...

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปี พ.ศ.2567 ...

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2566 ...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566...

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ ประจำปี 2566 ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566...

 

 
 
21 ก.พ. 2567 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าช้าง
12 ม.ค. 2567 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบ...
10 ม.ค. 2567 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567
3 ม.ค. 2567 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจา...
20 พ.ย. 2566 ประกาศ เรืองขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง...
3 พ.ย. 2566 รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่...
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่...
16 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายคชสาร ซอย 8 ข้างศู...
16 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายคชสาร ซอย 3 ข้างร้...
12 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายบ้านมะดัน ซอย 14 (ค...
6 ก.พ. 2567 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6
9 ม.ค. 2567 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5
18 ธ.ค. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4
8 ธ.ค. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
20 พ.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 

Saraban_5303201@dla.go.th

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812303 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน