หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มี.ค. 2567    ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 15
  10 ม.ค. 2567    ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 28
  20 พ.ย. 2566    ประกาศ เรืองขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 80
  30 ต.ค. 2566    ประกาศ บัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี 2566-2568(เพิ่มเติม) 97
  16 ต.ค. 2566    ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 95
  16 ต.ค. 2566    ประกาศ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบภาษีป้าย และใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2567 88
  12 ต.ค. 2566    คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน 75
  12 ต.ค. 2566    คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจที่ดิน 78
  12 ต.ค. 2566    คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจป้าย 64
  4 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 80

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 838758 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน