หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2566    ปลูกบ้านต่าง อ. กับที่ทำงาน นำหลักฐานมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม 38
  26 ก.ย. 2566    จัดกิจกรรมไม่ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ 27
  29 ส.ค. 2566    แจ้งอนุญาตให้ออกล่าช้า ต้องจ่ายเงินเดือนระหว่างมาทำงานหรือไม่ 32
  19 ก.ค. 2566    พ้นจากตำแหน่งเพราะบกพร่องการสอนและหย่อนความสามารถ 34
  15 มิ.ย. 2566    ไม่ลื่อนขั้นเงินเดือนเหตุตกประเมิน เผอิญผิดวินัยด้วย 36
  17 มี.ค. 2566    สิทธิ์ฟ้องคดี กรณีหน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 31
  24 ก.พ. 2566    (เป็นนายก อบต.ระหว่างรับประกันสัญญา 35
  6 ธ.ค. 2565    ไม่ผิดฐานทุจริต แต่อาจผิดฐานอื่น ต้องสอบสวนให้สิ้นสงสัย 140
  23 พ.ย. 2565    สิทธิโต้แย้งผลการพิจารณาของแพทยสภา 155
  19 ต.ค. 2565    มีประวัติเสื่อมเสียในวัยเยาว์ เข้ารับราชการตำรวจ 96

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 862705 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน