หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าช้าง 2567
    รายละเอียดข่าว :

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลท่าช้างร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    เอกสารประกอบ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าช้าง 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891921 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน