หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
    รายละเอียดข่าว :

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ 116/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ

    เอกสารประกอบ : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891923 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน