หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายละเอียดข่าว :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 862685 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน