หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
    รายละเอียดข่าว :

    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผล
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 876846 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน