หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลท่าช้าง ปี พ.ศ. 2567


????????กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567????????
???????? ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าช้าง ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าช้าง เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา