หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567


✳️ ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
✳️ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกสภาเทศบาล ส.อบต. พนักงานเทศบาล พนักงาน อบต. และผู้แทน จาก รพ.สต.ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน