หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การอบรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก


???? ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลท่าช้าง โดยนายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มอบหมายให้นางจุรีพร เศวตอมรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด ”การอบรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก” และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค (ทรายอะเบท) ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง
????เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มสูงขึ้น ทางเทศบาลฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในทุกชุมชน จึงได้ประสานจัดการอบรมร่วมกับจนท.รพ.เฉลิมพระเกียรติ จนท.จาก สนง.สาธารณสุขฯ โดยอบรมกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. และผู้แทนประชาชนจากทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
????เพื่อสร้างความตระหนักถึงโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงต่อชีวิต และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้คนในชุมชน รวมถึงช่วยในการสอดส่องดูแลแหล่งน้ำท่วมขัง ไม่ให้เป็นเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก