หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ธ.ค. 2565    ไม่ผิดฐานทุจริต แต่อาจผิดฐานอื่น ต้องสอบสวนให้สิ้นสงสัย 64
  23 พ.ย. 2565    สิทธิโต้แย้งผลการพิจารณาของแพทยสภา 77
  19 ต.ค. 2565    มีประวัติเสื่อมเสียในวัยเยาว์ เข้ารับราชการตำรวจ 27
  8 ก.ย. 2565    คำสั่งระงับใช้รถแท็กซี่ เมื่อมีข้อโต้แย้ง ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน 34
  11 ส.ค. 2565    ผิดฐานทุจริต ต้องมีเจตนา 121
  4 ก.ค. 2565    แจ้งขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์เลยกำหนด เวลาไม่ขยายฟ้องคดีได้เมื่อใด 111
  6 มิ.ย. 2565    ถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้า ขอคำเยียวยาทางจิตใจได้หรือไม่ 118
  11 พ.ค. 2565    สิทธิโต้แย้งคัดค้าน การจัดซื้อภาครัฐโดยมิชอบ 119
  26 เม.ย. 2565    ผิดนัดชำระหนี้เพราะกรรมการตรวจรับงานจ้างนาน 39 วัน 167
  31 มี.ค. 2565    การใช้สิทธิ์ยื่นคัดค้านผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 148

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 715381 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน