หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ส.ค. 2565    ผิดฐานทุจริต ต้องมีเจตนา 85
  4 ก.ค. 2565    แจ้งขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์เลยกำหนด เวลาไม่ขยายฟ้องคดีได้เมื่อใด 77
  6 มิ.ย. 2565    ถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้า ขอคำเยียวยาทางจิตใจได้หรือไม่ 79
  11 พ.ค. 2565    สิทธิโต้แย้งคัดค้าน การจัดซื้อภาครัฐโดยมิชอบ 81
  26 เม.ย. 2565    ผิดนัดชำระหนี้เพราะกรรมการตรวจรับงานจ้างนาน 39 วัน 99
  31 มี.ค. 2565    การใช้สิทธิ์ยื่นคัดค้านผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 89
  28 ก.พ. 2565    ยุบยุบตำแหน่งเพราะจ้างเหมาต้องชดใช้เงินหรือไม่ 99
  28 ม.ค. 2565    นิยามและแนวทางปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 99
  27 ธ.ค. 2564    ผู้นำท้องถิ่นจ้างลูกทำงานต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ 101
  30 พ.ย. 2564    ไม่แจ้งความบกพร่องจนงานแล้วเสร็จ 99

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 627927 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน