หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ค. 2567    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 164
  21 พ.ค. 2567    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 152
  14 พ.ค. 2567    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 141
  26 เม.ย. 2567    วัน เวลา สถานที่ หลักสูตร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 99
  22 เม.ย. 2567    การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าช้าง 158
  14 มี.ค. 2567    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 75
  5 มี.ค. 2567    ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 41
  21 ก.พ. 2567    การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าช้าง 279
  12 ม.ค. 2567    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าช้าง 2567 79
  10 ม.ค. 2567    ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 65

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891931 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน