หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายยศวริส บุญหลัง  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
     
   
  -ว่าง-  
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
     
   
นายเกริก สอนรอด   -ว่าง-
วิศวกรโยธา

 

นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
     
นายนิพนธ์ มะลิวัลย์ -ว่าง- นายสุชาติ พิณศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
คนสวน คนสวน
     
นางสาวสายไหม  โต้งกระโทก นายเทพรัตน์ วาดโคกสูง นายสุริยา พรมแก้ว
คนงาน คนงาน คนงาน
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812306 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน