หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน

   
  นายกษิต พลวัน  
 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 876832 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน