หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม

   
  นายรัชศักดิ์  เวิดสูงเนิน  
 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 
     
   
  นายวัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว  
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 
     
 
นางทรงสุดา ราชจินดา นางสาวญาติกา ยิ้มทองหลาง  
นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน  
   
  นางสาวรุ่งอรุณ ดื้อกระโทก  
  นักการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788400 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน