หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  -ว่าง-  
 

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

 
     
   
  -ว่าง-  
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

 
     
   
  นายนันทวัฒน์  ขยันหา  
 

นักวิชาการสาธารณสุข
 

 
     
   
  นายมานพ แจ่มเรือน  
  พนักงานขับรถยนต์  
     
 
นายสำคัญ พุทธชนม์   นายเจตพล มาจันทร์
พนักงานประจำรถขยะ   คนงาน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812371 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน